• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

 

Goed archief beheren: zelf doen of uit handen geven?

 

Het beheren van archief wordt regelmatig onderverdeeld in:

 

 • Fysiek archief beheren

- Gedigitaliseerd materiaal

- Nog niet gedigitaliseerd materiaal


Motivaties om tot beheer van beide soorten van fysiek archiefbeheer over te gaan zijn onderneer:

- Kostenreductie
- Ruimtegebrek, al dan niet (tijdelijk)
- Verhuizing
- Doelstelling om tot een papierloze organisatie te komen
- Bewaarplicht
- Verhoging veiligheidsaspect, van kantoor- of werkruimte

 • Digitaal archief beheren

- Hosting, al dan niet in combinatie met:

- geavanceerde zoekoplossing, als Google’s GSA of de 2dA Extreme DATA Search®

 

Nb. Bij 2dA kunt u ook terecht voor:

- de hosting van niet door ons gedigitaliseerd materiaal.

- extern databeheer

 

De voordelen van beheren van archief door 2dA:

 • Geen eigen beheerkosten
 • Kostenreductie
 • Geen capacitaire uitbreiding of vernieuwing dataopslagmogelijkheden.
 • Niet-plaatsgebonden archiefbenadering,
 • Altijd de nieuwste opslagmethodiek.
 • Hoogste beveiligingsnormeringen.
 • OPSLAG EN ROUTING UITSLUITEND binnen Nederland; Gegarandeerd geen internationaal dataverkeer tijdens back-upactiviteiten of welke andere opslagactiviteiten dan ook.

 

Archief laten beheren door 2dA is interessant voor organisaties met grote(re) hoeveelheden data, en met name die met een (sterk) vertrouwelijk karakter en/of die snel, accuraat en multi-doorzoekbaar oproepbaar moeten zijn, zoals:

 

 • Medische, juridische, financiële archieven
 • Personeelsadministraties
 • Archieven met boeken en andere gebonden uitgaven
 • Archieven bouwvergunningen
 • Technische- en bouwtekeningen en andere materiaal zoals landkaarten met een afwijkend formaat, ook groter dan A0
 • Archieven met cultuur historisch materiaal zoals prenten en etsen of andere waardevolle documentatie
 • Foto’s
 • Tekeningen
 • Kranten en tijdschriften en ander grafisch drukwerk
 • Overig

 

Voor wie
MKB en grootbedrijf, overheden en semioverheden, ziekenhuizen en andere zorginstellingen of archiefdiensten daarvan.

Archief digitaliseren

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)
Contact